Osiguranja

Briga o zdravlju jedan je od glavnih prioriteta u životu svakog čoveka.

Pacijenti koji brinu o svom zdravlju uz Delta Generali, Wiener Stadtische ili Uniqa dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu da koriste usluge u našoj ordinaciji pod posebnim uslovima koji su predviđeni ugovorom između ordinacije "Dr Novakov" i ovih osiguravajućih društava.