Krunice i mostovi

Krunice imaju namenu da svojim oblikom, veličinom i izgledom, oštećenom zubu vrate prvobitan oblik i funkciju. Pored metalokeramičkih, danas se sve više primenjuju bezmetalne krunice koje svojim izgledom u potpunosti imitiraju prirodne zube.

Zub koji nedostaje može se nadoknaditi ili mostom koji se postavlja na dva zdrava zuba nosača ili ugradnjom implantata i krunicom. Uz nove tehnologije i materijale danas je moguće napraviti i most od pune keramike.