Smile design

Ponekad smo izazvani da lečimo pacijente koji imaju više stomatoloških problema. Takvi pacijenti zahtevaju multidisciplinarni pristup koji često uključuje endodontsku terapiju, parodontalnu terapiju, restorativnu terapiju, oralno - hiruršku terapiju, protetsku i ortodontsku terapiju.