Oralna hirurgija

Kada se iscrpe mogućnosti konzervativne terapije, Vašu hiruršku intervenciju uradiće efikasno i odgovorno naš hirurški tim. Rešićemo Vaš problem sa otežanim nicanjem umnjaka, cistom ili gnojnim procesom na korenu zuba. Nekada je hirurška intervencija indikovana kao preprotetska priprema za adekvatno naleganje proteze na oralna tkiva ili za skraćivanje pripoja labijalnog i lingvalnog frenuluma. Učinićemo sve da intervencija traje što kraće, da bude bezbolna i bez komplikacija.