Ko je dobar kandidat za ugradnju implantata?

Svi pacijenti stariji od 20 godina koji su dobrog opšteg zdravlja, a kojima nedostaje jedan ili više zuba, mogu biti kandidati za ugradnju implantata.