Ko ugrađuje implantate?

U našoj ordinaciji implantate ugrađuje profesor sa Klinike za implantologiju na Vojno-Medicinskoj Akademiji u Beogradu.