Koja je razlika između klasičnog implantata i implantata sa imedijantnim opterećenjem?

Kao što im samo ime kaže, implantati sa imedijantnim opterećenjem mogu se odmah opteretiti fiksnim protetskim radom. Kod klasičnih implantata potrebno je da prođe od 3 do 6 meseci od njihove ugradnje u kost (koliko traje proces oseointegracije), pa tek onda se pristupa izradi zubne protetske nadoknade.