Koliko dugo traje ugradnja implantata?

Ugradnja implantata izvodi se u lokalnoj anesteziji i taje 30-60 min u zavisnosti od broja implantata koji se ugrađuju. Potpuno srastanje implantata sa koštanim tkivom (oseointegracija) traje oko 3 meseca za donju i oko 4-6 meseci za gornju vilicu. U međuvremenu, dok se kompletna terapija ne završi, pacijent nosi privremenu zubnu nadoknadu.