Od čega zavisi dugotrajnost implantata?

Pre svega od od dobre oralne higijene. Zatim, od kvaliteta i količine vilične kosti na mestu ugradnje, kvaliteta protetske nadoknade koja opterećuje implantat, opšteg zdravstvenog stanja organizma, navika pacijenta, itd.

Izuzetno je važno napomenuti da implantat ne može dobiti karijes, ali zbog loše oralne higijene može nastati upala desni i potpornog tkiva oko implantata, što dovodi do povlačenja desni, gubitka kosti i posledičnog gubitka implantata.