Proces na korenu zuba - vađenje zuba: DA ili NE?

02.10.2011

Dr Savka i dr Borislav Novakov su prisustvovali Simpozijumu iz endodoncije "(Endo)2 - danas i sutra" i promociji knjige "Endodontologija".

U našoj svakodnevnoj stomatološkoj praksi svedoci smo sve veće uspešnosti endodontske terapije.

Od izuzetne važnosti je pravilna dijagnoza i postavka plana terapije, a zatim i adekvatni materijali, tehnika i oprema, kao i dobra saradnja doktora i pacijenta.

Pred punim auditorijumom, vrhunski predavači su prošetali kroz problematiku endodontske terapije zuba podsećajući nas na najbitnije stvari u vezi lečenja velikih infekcija zubnog živca i upoznavajući nas sa savremenim metodama i opremom u cilju postizanja fantastičnih terapijskih rezultata. Bili smo svedoci prikazivanja uspešnih terapijskih rezultata kod zuba sa infekcijom tolikih srazmera da bi ih do juče bez dileme poslali na vađenje. Sa savremenim metodama i opremom kojom raspolaže i stomatološka ordinacija "Dr Novakov", može se postići mnogo više nego ranije.

Pored domaćih predavača, vrednost ovog skupa svojim prisustvom uvećali su i eminentni stručnjak iz oblasti endodontologije i visiting profesor Julian Webber (London, Velika Britanija), i profesor emeritus Gunnar Bergenholtz (Univerzitet u Geteborgu, Švedska), autor knjige "Endodontologija".