Simpozijum „Diferencijalna dijagnostika patoloških promena oralnih tkiva i principi stomatološkog zbrinjavanja“

04.06.2011

Dr Borislav i dr Savka Novakov prisustvovali Simpozijumu „Diferencijalna dijagnostika patoloških promena oralnih tkiva i principi stomatološkog zbrinjavanja“, Beograd