Novosti

Dr Borislav Novakov je prisustvovao Simpozijumu: Prevencija i zbrinjavanje urgentnih stanja u stomatologiji“

Dr Borislav Novakov je završio kurs Tomas® – new concepts for non-compliance treatment in contemporary orthodontics, dr Sebastian Baumgärtel, USA

Dr Borislav Novakov je bio na stručnom usavršavanju na temu: „Case finishing“, koje je vodio Prof. Vittorio Cacciafesta

Održan stručni skup 3M ESPE, "Nove ideje u stomatologiji", kome su prisustvovali i dr Borko i dr Savka Novakov.

Dr Borko Novakov je prisustvovao oproštajnom predavanju dva eminentna svetska stručnjaka iz oblasti ortodoncije, Prof. Vincent G. Kokich i prof. Bjorn U. Zachrisson, održanom u Dubrovniku, Hrvatska.

Dr Borislav Novakov je završio kurs: „Pertinent Concepts in the Treatment of Malocclusion of Teeth“, Ram Nanda, USA i prisustvovao 1. Kongresu Makedonskog Ortodontskog Udruženja (MOS).

Dr Borislav i dr Savka Novakov su završili kurs „The New Straumann Bone Level Implant“

Dr Borko Novakov prisustvovo naučnom skupu „Dostignuća i stremljenja u stomatologiji“, održanom u Beogradu.

Dr Borislav Novakov završio kurs „Pain and Disfunction of the Masticatory System: State of the Art“, koji je vodio Anton De Laat i prezentovao stručni rad u sklopu 84. Kongres Evropskog Ortodontskog Udruženja Ortodonata (84th...

Dr Borko Novakov prisustvovao 5. EPSOS sastanku u Lisabonu, Portugal.