Novosti

Dr Savka Novakov prisustvovala naučnom skupu „Savremene rekonstruktivne metode u stomatologiji - dostignuća i stremljenja", Beograd

Dr Borislav Novakov je bio na stručnom usavršavanju iz oblasti samoligirajucih bravica: „Getting to grips with the Damon Philosophy“. Kurs je vodio Dr Pieter Van Heerden.

Ovaj sistem bravica se već dugo primenjuje na zapadu i daje...

Dr Borko Novakov je prisustvovao predavanju: „Excellence“ in clinical treatment for orthodontics, koje je održao dr Sheldon W. Rosenstein.

Dr Borislav Novakov je bio na stručnom usavršavanju u Berlinu, kod dva eminentna ortodontska stručnjaka,  prof. dr Sabine Ruf i prof. dr Axel Bumman-a, i prisustvovao je 80. Kongresu Evropskog Ortodontskog Udruženja (...

Dr Borko Novakov je prisustvovao EPSOS konferenciji koja je ove godine održana u Berlinu.

Dr Borislav Novakov je zajedno sa kolegama prezentovao rad „Combination of Hyrax®-Dentaurum Screw i Duran®-Transparent Foil in Crossbite Therapy of Adult Patients“ na 12. Kongresu Balkanskog Udruženja Stomatologa (12th Congress of BaSS...

Dr Borislav Novakov prisustvovao međunarodnom naučnom skupu „Achivements of Modern Composite Systems“.

Dr Borislav i Savka Novakov su prisustvovali naučnom skupu „Minimalno-invazivni tretmani u stomatologiji“.

Minimalno invanzivna stomatologija je deo rekonstruktivne stomatologije koja uključuje prevenciju, remineralizaciju i minimalnu intervenciju kod preparacije...

Dr Borko Novakov je završio stručni kurs „Selfligating Bracket System“ (samoligirajuće bravice), održan u Beogradu pod pokroviteljstvom Forestadent-a, vrhunske američke ortodontske firme.

Ovaj sistem bravica je velika inovacija u ortodonciji i daje...

Dr Savka Novakov, dr Borislav Novakov i dr Zorana Stamenković su prezentovali rad na 11. Kongresu Balkanskog Udruženja Stomatologa (11th Congress of BaSS), održanog u Sarajevu, Bosna i Hercegovina na temu: „ Soft-Tissue...