Da li postoje neki negativni prateći efekti?

Nekim pacijentima se u toku izbeljivanja zuba javlja prolazna osetljivost zuba na hladno. Ova pojava je uvek prolaznog karaktera!

Ukoliko se to desi, kod "ordinacijsko-kućnog" beljenja zuba Vam preporučujemo da smanjite učestalost nošenja aplikacione folije sa gelom ( umesto svaku noć vi je stavljajte svaku drugu noć ) i preporučujemo da dođete u ordinaciju kako bismo tretirali zube preparatima koji smanjuju preosetljivost zuba.

Kod ordinacijskog izbeljivanja zuba, na zube se nakon tretmana nanosi određeno sredstvo u cilju smanjenja osetljivosti zuba.